Жанғозының блогы

білім жаңалықтарына және ұстаздарға арналады. Физиканы оқытуда жаңа ақпараттық технологияны қолдануды насихаттау.

10-сынып ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАР

Құрметті әріптестер бұл бетте физикадан 10-сыныптарға арналған презентация үлгілерін жарияланады. Барлық материалдардың авторлық құқығы қорғалған, көшіріліп жарияланған уақытта сайтқа сілтеме жасалуы міндетті. Қосатын қосымша материалдарыңыз болса zhangozy@mail.ru поштасына хабарласыңыздар.

реті Жұмыс тақырыбы Автор
1 Физика және табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері zhangozy
2 Физикалық құбылыстар мен процестерді модельдеу. Физикалық заңдар мен теориялардың қолданылу шегі zhangozy
3 Кеңістік пен уақыттың қасиеттері. Дүниенің физикалық бейнесі. zhangozy
4 Механикалық қозғалыс және оның түрлері. Кинематиканың негізгі түсініктері және теңдеулері. zhangozy
5 Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы. Қисық сызықты қозғалыс. Нүктенің шеңбер бойымен қозғалысы. zhangozy
6 Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысын зерттеу. zhangozy
7 Галилейдің салыстырмалылық принципі. Координата мен жылдамдық  үшін  Галилей түрлендірулері. zhangozy
8 Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы. Импульс моментінің сақталу заңы.   zhangozy
9 Гироскоп. Гироскопты техникада пайдалану zhangozy
10 Жарық жылдамдығын анықтау үшін жасалған тәжірибелер.
Бір мезгілдің салыстырмалылығы-салыстырмалылық теориясының бастамасы
zhangozy
11 Салыстырмалылық теориясының постулаттары. Жылдамдықтарды қосудың  релятивтік заңы. zhangozy
12 Масса мен энергияның өзара байланыс заңы. Классикалық  және релятивтік механиканың қолдану шектілігі. zhangozy
13 Лоренц түрлендірулері. Классикалық  және релятивтік механикадағы кеңістік пен уақыт. zhangozy
14 Классикалық динамиканың заңдары. Ауырлық күші. Салмақ және салмақсыздық.  Серпімділік күші. Деформацияның түрлері. Үйкеліс күші zhangozy
15 Кеплер заңдары. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы zhangozy
16 Механикадағы сақталу заңдары(қайталау сабағы zhangozy
17 Механика заңдарының аспан денелерінің қозғалысын түсіндіру және ғарыш зерттеулерін дамыту үшін қолданылуы. Ғарыш кеңістігін зерттеу және игеруде классикалық механиканың алатын орны. zhangozy
18 Гидро-аэромеханика. Бернулли теңдеуі. Тұтқыр сұйық. Денелердің аққыштығы Қанаттың көтергіш күші. zhangozy
19 Ішкі үйкеліс күштері.  Ламинарлық және турбуленттік ағыстар. zhangozy
20 Молекулалық физиканың негізгі қағидалары. Молекула-кинетикалық  теорияның тәжірибелік дәлелдемелері. zhangozy
21 Идеал газ. МКТ-ның негізгі теңдеуі. Менделеев – Клайперон теңдеуі. Изопроцесстер. Жаңа! zhangozy

реті Жұмыс тақырыбы Автор
22 Идеал газдың моделін қолдану шектілігі. Адиабаталық  процесс. Пуассон теңдеуі. zhangozy
23
zhangozy
%d bloggers like this: